آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی

آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی

مولف: دکتر محسن رضائیان

 


فرمت: PDF

حجم: 1.86MB

تعداد صفحات: 222%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C.png


سرفصل ها:


فصل اول: کلیات

فصل دوم: شکاف شمال با جنوب در پژوهش های علمی

فصل سوم: حلقه اول یا انتخاب موضوع

فصل چهارم: حلقه دوم یا بیان مسأله

فصل پنجم: حلقه سوم یا مروری بر متون

فصل ششم: حلقه چهارم یا اهداف، سؤالات و فرضیات

فصل هفتم: حلقه پنجم یا روش بررسی

فصل هشتم: حلقه ششم یا حلقه پشتیبان

فصل نهم: برگزاری یک کارگاه آموزشی برای آموزش روش تحقیق


پیوست شماره یک: نمونه ای از یک فرم پژوهشی

پیوست دوم: انواع مطالعات

پیوست سوم: طراحی پرسشنامه

پیوست چهارم: ملاحظات اخلاقی


دانلود با لینک غیر مستقیم/ 0 نظر / 22 بازدید